V ponedeljek, 13. 12. 2021, smo se z učenci/-kami, ki sodelujejo pri Erasmus+ Master Your Emotions projektu, zbrali v matični učilnici 7. A razreda. Poleg socialne igre, imenovane Spider’s web (pajkova mreža), katere glavni namen je bil prebijanje ledu, razvijanje komunikacije, razbijanje negativnih predsodkov in spodbujanje skupinske dinamike med udeleženci, so učenci/-ke preizkusili/-e svoje spretnosti še v drugi socialni igri, ki se imenuje Curious letters.

Glavni namen igre je bil spodbuditi dobro komunikacijo in koordinacijo v ekipi, razviti timsko kulturo, krepiti spretnosti vodenja, podpirati boljše strateško načrtovanje ter veščine upravljanja s časom.

Za igro smo uporabili vrv in 26 kartic s črkami angleške abecede. Vrv smo položili na tla v obliko kroga in vanj naključno postavili premešane kartice. Oblikovali smo štiri ekipe, v vsaki ekipi so bili/-e trije/tri učenci/-ke. Eden od njih je stal v središču ‘črkovnega kroga’ in se moral v pravilnem zaporedju od A do Z dotakniti vseh kartic angleške abecede. Ostala/-i dva/-e člana/-ici ekipe sta morala/-i učencu v krogu pomagali iskati črke z mimiko in klicanjem. Zmagala tista ekipa, katere učenec/-ka v krogu se je v najkrajšem času dotaknila vseh kartic.

Medtem ko je ena ekipa izvajala igro, so jo druge lahko opazovale, spremljale potek igre in razmišljale o svoji strategiji za hitrejšo oziroma bolj učinkovito igro ter posledično zmago. Učiteljica je ta čas prav tako opazovala učence/-ke. Pozorna je bila na njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo ter čustva, ki so jih doživljali/-e. Ko so vse ekipe končale z igro, so se zbrale in razmislile o svoji strategiji – kako končati igro v krajšem času, kaj bi še lahko izboljšali, kakšna čustva so občutili, kaj jih je razjezilo, kaj jim je bilo všeč …

V drugi fazi je lahko skupina spremenila svojo strategijo ali postavitev članov znotraj ter zunaj kroga. To je najpomembnejši del igre, saj si vsak učenec/-ka vzame čas da:

 1. prepozna, kaj želi doseči;
 2. ugotovi, prednosti in slabosti svoje igre;
 3. preuči svojo strategijo in kaj se lahko stori, da jo izboljša;
 4. zastavi cilje ali tehnike, ki bodo privedli do zmage;
 5. razvije konkretne načrte za boljše načine igranja in medsebojne komunikacije;
 6. zagotovi, da med ekipo ne bo prihajalo do nesporazumov, konfliktov in povečanih negativnih čustev.

Učenci, ki so sodelovali v igri Curious Letters:

 • Bjelkić Kanita (7. A);
 • Farič Lucija (7. A);
 • Hajdin Tara (7. A);
 • Hristovski Diana (7. A);
 • Lajtman Lia (7. A);
 • Nussdorfer Rok (7. A);
 • Stijepić Aljaž (7. A);
 • Vehar Olivia (7. A);
 • Dimitrijević Tamara (7. B);
 • Grmovšek Klara (7. B);
 • Slatnar Mesec Larja (7. B);
 • Vodovnik-Ušeničnik Julija (7. B).

Zapisala: Tjaša Salobir

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina predstavitve je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.