SPIDERS WEB (PAJKOVA MREŽA)

V ponedeljek, 13. 12. 2021, smo se z učenci/-kami, ki sodelujejo pri Erasmus+ Master Your Emotions projektu, zbrali  v matični učilnici 7. A razreda. Prestavili smo mize, stole razporedili v krog in začeli z izvajanjem socialne igre, imenovane Spider’s web (pajkova mreža). Glavni namen te aktivnosti je bilo prebijanje ledu, razvijanje komunikacije, razbijanje negativnih predsodkov in spodbujanje skupinske dinamike med udeleženci/-kami.

Kako aktivnost poteka:

Koordinator/-ica skupini razloži dejavnost: »Danes se bomo igrali igro Pajkova mreža. V tej dejavnosti bo imel vsak izmed vas priložnost povedati svoje ime in deliti nekaj posebnega o sebi. Lahko gre za vaše hobije, navade, fobije itd. Tako lahko vsak izve vaše ime in nekaj posebnega o vas. Za to dejavnost bomo uporabili volno. Časa za razmislek imate eno minuto, nato se v krogu usedite na tla.« Za tem začne eden od udeležencev/-k govoriti o sebi. Če ni nikogar, ki bi želel začeti, lahko koordinator/-ica začne igro tako, da pove svoje ime in nekaj osebnega. Na primer: »Moje ime je Marija in imam zelo dober spomin.« Koordinator/-ica preda klobčič volne naslednjemu/-i govorcu/-ki in ta ga pošlje drugemu/-i udeležencu/-ki, vendar zadrži začetni del. Nato drugi/-a udeleženec/-ka govori o sebi in ponovi isto stvar. Ko vsi/-e udeleženci/-ke spregovorijo, je igre konec. Na koncu se bo s klobčičem volne ustvarila pajkova mreža. Zahvaljujoč igri imajo vsi/-e člani/-ice skupine informacije drug/-a o druge/-i, tako da se lahko bolje spoznajo.

Bjelkić Kanita (7. A), Farič Lucija (7. A), Hajdin Tara (7. A), Hristovski Diana (7. A), Lajtman Lia (7. A), Nussdorfer Rok (7. A), Stijepić Aljaž (7. A), Vehar Olivia (7. A), Dimitrijević Tamara (7. B), Grmovšek Klara (7. B), Slatnar Mesec Larja (7. B) in Vodovnik-Ušeničnik Julija (7. B) so spregovorili o svojih hobijih, navadah in o čustvih, ki so jih občutili v času zaprtja šol (med karanteno).

Zapisala: Tjaša Salobir

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina predstavitve je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.